Zateplenie stropov pivníc by sme mohli obrazne pomenovať ako „zateplenie podláh bytov na prvom poschodí“. Aby sme zamedzili úniku tepla cez podlahy prízemných bytov, zateplíme stropy v pivniciach a v spoločných priestoroch. Modernými technológiami urýchlujeme tieto práce, aby obyvatelia mohli čo najskôr využívať svoje pivnice. Zároveň sa môžu výrazne skultúrniť mnohé pivničné priestory.