Zateplená fasáda panelového bloku

Fasádu môžete zatepliť polystyrénom v kombinácii s protipožiarnymi pásmi z minerálnej vlny, alebo len s minerálnou vlnou. Finančne lacnejšia je prvá možnosť, väčšina vlastníkov bytových domov si však už volí druhú možnosť.

Prikotviť izolant k panelu je možné viacerými druhmi kotiev, naša firma používa najnovšie Hilty kompozitové kotvy bez tepelných mostov. Výhodou pre zákazníka je vyššia pevnosť, absencia tepelne vodivého kovu, vysokokvalitný materiál, pre zhotoviteľa nižšia pracnosť.

Omietka fasády je jednou z najdôležitejších častí, preto jej výberu a farebnému riešeniu je nutné venovať zvýšenú pozornosť. Pri lacnejších druhoch omietky (akrylátové, silikátové, minerálne) je výskyt rias otázkou niekoľkých rokov. Pre predĺženie životnosti je vhodné zvoliť silikónové omietky, pri fasádach v blízkosti stromov a lesov je ideálne si vybrať omietku odolnú voči riasam a plesniam. S oboma máme bohaté skúsenosti, všetky „naše“ fasády sú z posledne menovaných.

Dôležitou časťou zateplovacieho systému fasád je použitie kvalitných systémových líšt s precíznym zhotovením detailov. Nekvalitne prevedené práce alebo nekvalitný materiál sa rýchlo prejaví ako reklamácia, ktorá dokáže znehodnotiť veľkú časť fasády.

Pri starších tehlových bytových domoch sa pôvodná poškodená omietka musí kompletne obiť, a až následne sa prikročí k obnove a zateplenie fasády. Keďže tieto práce sú veľmi prašné, realizujú sa s vyšším počtom pracovníkov, aby trvali čo najkratší čas.