Bytový dom s plochou strechou sa zateplí tvrdeným polystyrénom, alebo čoraz častejšie PIR alebo PUR panelmi (polyuretanom). Výhodou druhej varianty je podstatne menšia hrúbka pri rovnakých tepelnoizolačných vlastnostiach, a stabilná rozmerová stálosť, ktorá je dôležitá z hľadiska postupne vznikajúcich medzier medzi položenými izolantami na streche.

Pôvodná strešná krytina ostáva na streche, slúži ako parozábrana pre novú tepelnú izoláciu a hydroizoláciu strechy. Prevažne sa používa PVC fólia, výrobca a hrúbka fólie výrazne ovplyvňuje životnosť celej strechy, preto pri konzultácii je strecha dôležitou témou.

Pri šikmých strechách je možné uvažovať o rôznych druhoch krytín. Moderná strecha s plechovou krytinou je vhodná na priemyselné stavby a moderne narhnuté budovy, šridle sú väčšinou „povinné“ pri obnove stavieb v pamiatkovej zóne. Cenovo dostupné sú tiež kanadské šindle, ktoré sú cenovo dostupné a tiež vhodné pre obnovu šikmých striech. Pri všetkých typoch sú dôležitou súčasťou klampiarske prvky, ktoré sa postarajú o odvod vody za každých podmienok.

Všetky druhy striech však musia mať staticky skontrolované pôvodný krov, a v prípade potreby ho doplňujeme o nové trámy. Radi odborne skontrolujeme Váš krov s následným riešením rekonštrukcie.