Určité typy konštrukčných sústav majú pôvodné drevené priečelia loggií, ktoré je nutné pred zateplením vybúrať a nanovo vymurovať s osadením nových loggiových dverí a okien. Celé vybúranie a nové vymurovanie zvládneme za 1 deň a ako bonus Vám poskytneme okrem moderných estetických riešení aj výhodné finančné podmienky tejto výmeny.