Aby loggia bola „ako nová“, je nutné vybúrať pôvodnú dlažbu, pôvodný poter, a začať „stavať“ loggiu nanovo. Dobetónovanie odpadnutých častí, nový poter do spádu (v niektorých prípadoch vyrovnanie protispádu), zateplenie podlahovej dosky (pre zamedzenie vzniku tepelných mostov), nová dvojnásobná hydroizolácia proti presakovaniu vody a položenie dlažby musia byť precízne urobené – aby voda z loggie odtekala, aby sa dlažba neoddelila, aby špáry boli rovnomerné. A to všetko s najkvalitnejším materiálom na trhu.

Pôvodné zábradlia je nutné vymeniť aj kvôli ich nízkej výške, ktorá už nezodpovedá normám, aj kvôli skončeniu ich životnosti. Najčastejšie dodávame oceľové s pozinkovaním, alebo drahšie hliníkové, ktoré majú vysokú životnosť a sú estetickejšie.

Obnoviť len náter je efektívne len na zábradliach starších a historických budov, ktoré majú tvar kovaných výrobkov a sú zhotovené z plných oceľových profilov.