Ak je súčasťou obnovy bytového domu aj výmena výťahu, je nutné počítať so stavebnými prácami, ako napr. Ostenia pri výmene výťahových dverí, úpravy vnútornej časti šachty, alebo vybudovania novej šachty a likvidácie tej pôvodnej. Všetky tieto práce v spolupráci s výťahárskymi firmami realizujeme podľa noriem STN a požiadaviek dodávateľa výťahu.

Tieto práce sú zároveň súčasťou interiérových prác a preto je ideálne, aby ich vykonávala firma, ktorá realizuje celkovú rekonštrukciu bytového domu.