Pozostatky socialistického zateplenia stropov majú mnohé bytové domy na Slovensku. Nikto by nechcel mať zabudovaný nebezpečný odpad v strope pivníc, preto je v rámci komplexnej  rekonštrukcie jediným riešením odborná demontáž a likvidácia azbestocementových dosiek. Tieto práce si vyžadujú, aby si obyvatelia bytového domu kompletne vypratali svoje pivničné boxy, aby nadošlo k ich kontaminácii. Táto časť prác je logisticky náročnejšia, preto aktívne pomáhame obyvateľom s vypratávaním a likvidáciou nepotrebných vecí.