Realizované: 2015
Komplexná obnova
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmena okien a dverí spoločných priestoroch, dlažby a maľby spoloč. priestoroch, bezbariérová rampa, oceľové konštrukcie-prístrešky, zábradlia