Realizované: 2012
zateplenie obvodového plášťa, nové dlažby vstupu, nové lino podlahy v celom bytovom dome, maľby schodiska komplet, výmena elektroinštalácie hlavných rozvodov