Realizované: 2016
Odstránenie systémových porúch loggií bytového domu
Kompletná sanácia loggií 170 ks, výmena okien a dverí spoločných priestoroch , zateplenie stropov, výmena a dodávka 2ks nových výťahov, dlažby v spoloč. priestoroch, výmena a dodávka spoločných rozvodov elektroinštalácie