Realizované: 2014
Komplexná obnova bytového domu
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, sanácia logií a odstránenie ich systémových porúch, nové dlažby a zábradlia, zateplenie stropov pivníc, výmena okien spoločných priestorov, nové dlažby spoločných priestorov komplet, výmena spoločných rozvodov ZTI, výmena a dodávka 2 ks nových výťahov