Realizované: 2011
sanácia a zateplenie logií 130ks, nové dlažby, nové zábradlia