Realizované: 2013
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, sanácia logií, nové dlažby, zábradlia, výmena okien bytových a na spoločných priestoroch , nové výťahy a výťahové šachty 2ks, zateplenie stropov prízemia, nové dlažby vstupov, maľby schodísk komplet