Realizované: 2015
Komplexná obnova bytového domu
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, okapový chodník, výmena okien a dverí spoločných priestoroch , kompletná sanácia loggií, zateplenie stropov, výmena bleskozvodu