Realizované: 2014
Komplexná obnova bytového domu
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, sanácia logií, nové dlažby a zábradlia, zateplenie stropov pivníc, výmena okien spoločných priestorov, nové dlažby spoločných priestorov komplet, maľby spoločných priestorov komplet, výmena spoločných rozvodov elektroinštalácie