Realizované: 2012
zateplenie obvodového plášť, zateplenie strechy, zateplenie stropov spoločných priestorov, sanácia logií, nové dlažby, nové zábradlia, výmena výťahov, nové výťahové šachty – Zn.ThyssenKrupp – COMPO, maľby schodiska komplet