Realizované: 2013
Komplexná obnova bytového domu
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmena okien na spoločných priestoroch, výmena výťahov 1 ks, zateplenie stropov pivníc, nové dlažby spoločných priestorov komplet, maľby spoločných priestorov komplet