Realizované: 2015
Komplexná obnova bytového domu
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, okapový chodník, výmena okien a dverí spoločných priestoroch , kompletná sanácia loggií, zateplenie stropov, výmena bleskozvodu, výmena a dodávka 2ks nových výťahov, dlažby v spoloč. priestoroch, hydraul.vyreg.vykur. sústavy po zateplení, výmena a dodávka spoločných rozvodov SÚV a TÚV