Realizované: 2012
zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, pivníc, výmena bytových okien aj s výmurovkami, výmena výťahov 4ks – zn.OTIS , maľby nových výťahových šácht, kamerový systém