Realizované: 2013
Komplexná obnova bytového domu
zateplenie obvodového plášťa,zateplenie strechy, zateplenie stropov pivníc, výmena výťahov 2 ks, zn.ThyssenKroup, nové dlažby spoločných priestorov komplet, maľby a nové omietky spol. priestorov komplet, výmena spoločných rozvodov elektroinštalácie