1. Ušetríte!

Zateplenie obvodového plášťa bytového domu ušetrí obyvateľom bytového domu každoročne takmer polovicu celkových nákladov za kúrenie. Zníženie tepelných strát je pritom možné realizovať jedine cestou zvýšenia tepelného odporu konštrukcie dodatočnou tepelnou ochranou. Pri dodržaní zásad správneho návrhu zateplenia a zásad platných pre realizáciu zateplenia je podl’a viacerých nezávislých štúdií možné komplexným zateplením ušetriť až 50% tepla na vykurovanie budovy.

2. Ochránite svoje bývanie

Fasádny tepelnoizolačný systém posunie bod mrazu z muriva do izolačnej vrstvy, čím zabráni poruchám muriva mrazom. Stavebno fyzikálne vlastnosti obvodového muriva sa podstatne zlepšia.

3. Istota návratnosti investície

Nižšie nároky na kapacitu výkurovacieho zariadenia. Tepelné straty, resp. úspory tepla priamo ovplývňujú náklady na výkurovanie budovy. Podl’a prepočtov úsporou tepla na vykurovanie sa ekonomická návratnosť investícií do dodatočného zateplenia panelových domov postavených do začiatku 70-tých až 80-tých rokov pohybuje v rozmedzí 5-8 rokov, pri uvažovaní svetových cien energie.

4. Znížite hluk

Zateplenie ochráni pred hlukom – zateplenie s použitím vhodnej tepelnej izolácie môže zlepšiť aj útlm hluku.

5. Skrášlite priestor v ktorom žijete

Nový efektný vzhl’ad (samozrejmou súčasťou fasádneho tepelnoizolačného systému je aj konečná povrchová úprava s možnosťou výberu rôznych štruktúr a odtieňov omietky).

6. V lete Vám bude menej teplo

Výrazné zlepšenie tepelnej pohody pri vysokých teplotách v lete.

7. Budete žiť v zdravšom

Obmedzenie výskýtu plesní. Jedným z podstatných dôvodov prečo je potrebné zmeniť tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií zateplením, je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budovy. Na studenom povrchu stien dochádza v mnohých prípadoch k poklesu povrchovej teploty, čím sa výtvárajú ideálne podmienky pre vznik a rast rôznych húb a plesní. Zateplením sa zvyšuje povrchová teplota stien v miestnosti a odstraňuje sa tak jedna zo základných podmienok výskytu spomínaných mikroorganizmov. Zateplený dom navyše zabezpečuje užívateľovi lepšiu tepelnú pohodu a ustálenejšiu vnútornú klímu počas celého roka.

8. Zvýšite životnosť stavby

Predĺženie životnosti konštrukcie znížením namáhania teplotnými výkyvmi.

9. Získate energetický certifikát

Certifikácia obytných domov – rozdielne ceny za teplo. Podľa legislatívy európskej únie sú všetky novopostavené a zrekonštruované domy, vrátane obytných bytových domov povinné predložiť energetický audit, podľa ktorého sú zaradené do kategórií z hľadiska energetickej náročnosti. Od toho sa budú vyvíjať diferencované ceny za teplo. To znamená, čím je hospodárnejší obytný dom – tým viac je zvýhodnená cena za teplo.