V súčasnosti, keď ceny energií neustále stúpajú a výdavky na vykurovanie predstavujú najväčšiu položku v spotrebe energie domácností, zamyslenie sa nad výhodnosťou zateplenia bytového domu je nanajvýš aktuálne. Mnohí obyvatelia bytových domov sú z roka na rok po vykurovacej sezóne nepríjemne prekvapení výškou nákladov na vykurovanie.

Samozrejme, že zateplenie znamená nemalú investíciu, ale investíciu, ktorá má svoju návratnosť. Zateplením vyriešime viac problémov naraz. Najdôležitejšia je úspora energie na vykurovanie. Ďalším dôležitým faktom je zlepšenie vnútornej klímy v bytoch nielen v zimnom období, ale aj v letnom období, kedy zateplenie znižuje prehrievanie bytov. Najviac to zrejme ocenia obyvatelia posledného nadzemného podlažia pri zateplení strechy.

Zateplením budovy si môžeme výrazne skrášliť prostredie a zmeniť architektonický výraz a zvýšiť hodnotu bytov v budove, ako aj predĺžiť životnosť obalových konštrukcií.
V neposlednom rade je to aj ochrana životného prostredia a šetrenie zdrojmi na vykurovanie. Zvlášť v dnešnej dobe platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorú nemusíme vyrobiť – ušetrená.

Naša spoločnosť vám komfortne zabezpečí služby v oblasti:

1. Príprava na zateplenie

Obstaranie PD v spolupráci s renomovanými projektantmi, poradenstvo, kompletné obstaranie stavebného povolenia, inžiniering pri najefektívnejšom financovaní obnovy cestou štátnych zdrojov od dotácií až po Vládny program zateplenia s 0% úverom.

Prečitajte si viac o financovaní.

2. Realizácia rozsahu