1. termosníky únikov tepla pred realizáciou a po realizácii
  2. sadové úpravy
  3. energetický certifikát
  4. 100% úspešnosť získania úveru z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
  5. ďalšie podľa rozsahu diela…